PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

COPYRIGHT – POZOR

Společnost LeghornGroup Srl vytvořila webové stránky www.leghorngroup.cz s cílem optimalizovat své informace a zpřístupnit on-line informace o společnosti a produktech, které nabízí. Před použitím těchto stránek je návštěvník požádán, aby si pečlivě přečetl podmínky uvedené níže, neboť použití těchto stránek bude mít za následek jejich plný souhlas.

 

COPYRIGHT & INFORMACE

Všechna loga a obchodní značky na těchto stránkách www.leghorngroup.cz jsou majetkem svých příslušných licencí. Tyto texty, články, fotografie, videa a jakákoliv další dokumentace v elektronické podobě na této stránce, pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou ve vlastnictví LeghornGroup Srl a jsou považovány za „informace pro diváky“ a nemohou být kopírovány, reprodukovány, přenášeny, publikovány nebo distribuovány jakýmkoliv jiným způsobem, ať už zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlas od LeghornGroup Srl a to pouze pro osobní použití: uložení do počítače a / nebo tisk výpisů. Jakékoliv porušení bude stíháno, a to bez jakéhokoliv upozornění, že začaly právní kroky v souladu s platnými právními předpisy. Veškerý obsah ve vlastnictví třetí strany, nese označení příslušného zdroje, aby zajistilo bezpečné přidělení práv k jejich vlastníkům či autorů,. Je však třeba poznamenat, že je výslovně zakázáno používat k dispozici na webových stránkách www.leghorngroup.cz data ve vztahu k společnostem, které prodávají zboží vyrobené LeghornGroup Srl, stejně jako jejich relativní telefonní čísla a / nebo e-mailu pro jakékoliv komerční účely (přímý / nepřímý marketing nebo analýzy trhu).

 

INFORMAČNÍ POZNÁMKA EX LAW 62/2001

Obsah webové stránky www.leghorngroup.cz  nemají charakter periodicity a nepředstavují „Redakční produkt“. Řízení a kontrolu obsahu provádí LeghornGroup Srl. Server hostingu stránek se nachází ve společnosti LeghornGroup Srl, Via degli Arrotini 36, 57121, Livorno v Itálii.

Poznámka: Ovládací prvky obsahu se vztahují pouze na ty, které publikoval přímo www.leghorngroup.cz. Odkazy na jiné stránky jsou mimo kontrolu.

 

LINKY NA OSTATNÍ STRÁNKY S ODLIŠNOU DOMÉNOU

Webové stránky www.leghorngroup.cz mohou obsahovat odkazy, které vám umožní opustit naše strány a jít na jiné stránky, které mohou, ale nemusí být pod kontrolou LeghornGroup Srl. Z tohoto důvodu není naše společnost zodpovědná za jejich obsah nebo jakékoliv jiné odkaz obsažený na těchto stránkách. LeghornGroup Srl nezodpovídá za jakékoliv webové publikace nebo jakoukoliv jinou formu přenosu obdrženého z takových stránek spojených s www.leghorngroup.cz. Odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoliv linku neznamená, že tyto webové stránky představují názor, který sdílí společnost LeghornGroup Srl.

 

DOLOŽKA O ODPOVĚDNOSTI

Obsah nabízený na webových stránkách www.leghorngroup.cz, může být případně modifikovan a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Obsah je připravován s největší péčí řádného hospodáře a je předmětem pečlivé kontroly před zveřejněním. LeghornGroup Srl však nenese žádnou zodpovědnost vůči uživatelům a dalším třetím stranám za případné zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo opomenutí, které vyplývají z výše uvedených obsahů. Hlášení chyb či nepřesností však bude vítán. LeghornGroup Srl nenese žádnou odpovědnost za případné problémy plynoucí z používání stránek www.leghorngroup.cz nebo jiných stránek s nimi spojenými. Obecněji řečeno, není-li zákonem stanoveno jinak, LeghornGroup Srl nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody utrpěné třetími stranami – přímo či nepřímo – jako důsledek přístupu k webu, pro neschopnost či nemožnosti přístupu anebo pro pravdivost a spolehlivost informací v nich obsažených, nebo pro jejich použití. Toto zřeknutí se odpovědnosti není určeno k omezení odpovědnosti LeghornGroup Srl v rozporu s ustanoveními použitelného vnitrostátního práva, ani na jeho vyloučení v případech, kdy nelze vyloučit na základě zákona.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

LeghornGroup Srl zajišťuje zpracování osobních údajů zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo elektronického formuláře. Registrace na stránkách www.leghorngroup.cz je v souladu s požadavky platnými o ochraně osobních údajů. Nositel zpracování osobních údajů vyplývajících z přístupu a využívání těchto stránek je nyní LeghornGroup Srl, se sídlem Via GB Guarini 49, 57121 Livorno (LI) v Itálii. Pokud se rozhodnete použít odkazy, které se objevují na stránkách www.leghorngroup.cz a tím navštívíte další webové stránky, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů, které se objevují na těchto stránkách, abyste zajistily ochranu soukromí vašich osobních údajů. Stejně jako mnohou na jiných míst, serverech, může hosting webových stránek www.leghorngroup.cz  automaticky ukládat do „log soubor“ informace, jako je IP adresa počítače, nebo se mohou použít i jiné informace uložené v počítači pomocí techniky „cookies“. Tyto informace nejsou spojeny s jakýmkoliv osobním záměrem, ale jsou použity výhradně pro interní statistické účely, za účelem ochrany nebo zajistit vhodné podmínky pro přístup k citlivým nebo důvěrným obsahem, a být zveřejněny pouze na vyžádání ze strany soudních orgánů. Pro jakékoliv dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, se prosím obraťte na Data Manager na adrese mail: info@leghorngroup.com.

 

POUŽITÍ COOKIES

Chceme-li lépe sloužit našim návštěvníkům, webové stránky www.leghorngroup.cz mohou používat „cookies“ za účelem přizpůsobení zobrazení webových stránek pro každého uživatele a umožnit přesnější přehled o obsahu. Cookies jsou jednoduché textové soubory, které server hosting webu www.leghorngroup.cz uloží na počítači návštěvníka prostřednictvím internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox nebo Google Chrome, stejně jako Safari). Cookies vytvořené na počítači návštěvníka neobsahují žádnou osobní identifikaci a neoslabí soukromí nebo bezpečnost. Tento server hosting webových  stránek www.leghorngroup.cz používá cookies výhradně k identifikaci kódu, který jsme uložili z předchozích návštěv na našich stránkách, jako je například registrace uživatele v rámci webu.