RFID PLOMBY

Popis
Společnost LeghornGroup vyvinula řadu bezpečnostních plomb a uzavíracích systému s RFID technologií, které jsou určeny pro přepravní a logistické společnosti. Tyto RFID plomby umožňují neustálou kontrolu a zabezpečení přepravovaného zboží. Plomby s RFID technologií chrání náklad před neoprávněnou manipulací. RFID je technologie, která umožňuje nejen automatickou identifikaci objektů, zvířat i lidí (díky použití aktivního nebo pasivního zařízení), ale umožňuje také ukládat data ve spolehlivém a zabezpečeném režimu, který při čtení dat nevyžaduje přímou viditelnost mezi bezpečnostní RFID plombou a čtecí jednotkou, čímž se minimalizuje lidská chybovost.

Dálkové čtení dat uložených v RFID plombách je možné díky použití pevných čteček nebo speciálních antén. Data z RFID plomb lze také číst pomocí tabletů a smartphonů s OS Android. Společnost LeghornGroup má vlastní tým inženýrů a návrhářů pro výrobu RFID plomb, které nabízejí extrémní spolehlivost a nejvyšší úroveň bezpečnosti. K dnešnímu dni jsou RFID plomby společnosti LeghornGroup používány na spoustě kontejnerových terminálů po celém světě a poptávka po těchto druzích bezpečnostních plomb neustále roste.