PLASTOVÉ NÁDOBY

Popis
Společnost LeghornGroup nabízí širokou škálu plastových bezpečnostních sudů a nádob.
Naše bezpečnostní sudy a láhve jsou tou správnou odpovědí na otázku, jak uchovat vzorky bez toho, aby mohly být kontaminovány.

Všechny naše plastové nádoby mohou být zaplombovány např. bezpečnostní plombou TWISTSEAL nebo Cableseals, které jsou standardně značeny číselnou řadou a které může být doplněny textem popř. logem společnosti. Zaplombování výrazně snižuje možnost neoprávněné manipulace.

Bezpečnostní sudy a láhve mohou být také zaplombovány bezpečnostní samolepkou nebo mohou být opatřeny bezpečnostním štítkem využívající RFID technologie.