PALETOVÉ PLOMBY

Popis
Je velmi důležité označit dřevěné palety vyráběné v Evropě.
Často se dřevo dováží a může být infikováno brouky nebo larvami  napadající  dřevěná vlákna.
Proto jsou výrobci palet povinni své výrobky chemicky ošetřit, aby se předešlo nebezpečí šíření nákazy.
Garanční značku o chemickém ošetření palet  lze však snadno padělat. Proto Leghorn patentoval nízko nákladové plomby, které mohou být snadno použity v okamžiku, kdy je paleta ošetřena. Plomby mohou také obsahovat RFID čipy pro lehčí identifikaci palety na velké vzdálenosti.