RAFINÉRIE

Popis
Nabízíme různé bezpečnostní plomby, které mohou chránit přístup ke kontejnerům s chemikáliemi v tekuté nebo práškové formě.
Rafinerie používají pro zabezpečení plastové nebo kovové bezpečnostní plomby. Tyto plomby mohou obsahovat RFID čipy.
Čipů, které jsou integrovány do bezpečnostních plomb, můžete využít k identifikaci nebo sledování pohybu nebezpečných látek.
Náš prodejní tým je připraven Vám poradit a nalézt nejvhodnější bezpečnostní řešení.