CHEMICKÝ PRŮMYSL

Popis
Nabízíme různé bezpečnostní plomby, které mohou chránit přístup ke kontejnerům přepravující chemikálie v tekuté nebo práškové formě.
Cisternová vozidla používají pro zabezpečení plastové nebo kovové bezpečnostní plomby. Tyto plomby mohou obsahovat RFID čipy.
Čipů, které jsou integrovány do bezpečnostních plomb, můžete využít k identifikaci nebo sledování cisteren.
Náš prodejní tým je připraven Vám poradit a nalézt nejvhodnější bezpečnostní řešení.