ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA

Popis
Při přepravě po železnici je nutné dobře zabezpečit vagóny bezpečnostními plombami, aby nedošlo k neoprávněné manipulaci s přepravovaným zbožím nebo materiálem.
Kovové nebo plastové zatahovací plomby se nejčastěji používají k zaplombování přepravních vagónů. Tyto bezpečnostní plomby upozorní na každou neoprávněnou manipulaci během přepravy.

Kovové a plastové zatahovací plomby mohou být jakkoliv značeny (LOGO, text, číselná řada…)
Při  železniční přepravě lze využít také elektronických plomb, které jsou opakovatelně použitelné a mohou být sledovány on-line v reálném čase.