CISTERNOVÁ PŘEPRAVA

Popis
Při přepravě pomocí cisteren je nutné cisterny dobře zabezpečit bezpečnostními plombami, aby nedošlo k neoprávněné manipulaci s přepravovaným zbožím nebo materiálem.
Kovové nebo plastové zatahovací plomby se nejčastěji používají k zaplombování přepravních cisteren. Tyto bezpečnostní plomby upozorní na každou neoprávněnou manipulaci během přepravy.
Kovové a plastové zatahovací plomby mohou být jakkoliv značeny (LOGO, text, číselná řada…)
Při  cisternové přepravě lze využít také elektronických plomb, které jsou opakovatelně použitelné a mohou být sledovány on-line v reálném čase.