OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů v souladu s článkem 13 italského zákona (d.lgs.) 196/03 „Zákon o ochraně osobních údajů“

Předmluva
V návaznosti na ustanovení v italské legislativní vyhlášce (d.lgs.) 196/03 o „Ochrana osobních údajů“ (dále jen „zákon“), společnost LeghornGroup využívá osobních údajů získaných v souvislosti se stávajícími smluvními vztahy (nebo vztahů, které mohou existovat v budoucnosti) se zákazníky, dodavateli a s jakýmkoli jiným typem kontaktů.

Zdroj osobních údajů:
Údaje, které uchováváme, jsou získané v souvislosti se smluvními vztahy nebo jsou shromažďovány přímo od subjektů. Se všemi shromážděnými údaji musí být zacházeno v souladu s platnými předpisy a to ve všech případech s patřičnou důvěrností.

Účel zpracování dat:
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme za účelem:  k plnění smluvních vztahů, pokud jde o související právní nebo daňové povinnosti z nich odvozených, tak aby bylo dosaženo efektivního řízení obchodních vztahů.

Uchovávání údajů:
uchovávání údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat. Ze skutečnosti, že údaj je uchován, popřípadě pokud se nalézá v takové podobě, že může být dále zpracován, nutně plyne, že musí být zachycen na nějakém nosiči. Podstatné je, že musí být pro správce trvale dosažitelný za účelem zpracování. Pokud by se naopak stal dočasně či trvale nedosažitelný, měl by povahu údaje blokovaného nebo likvidovaného.

Povaha osobních údajů:
Pro účely uzavírání a plnění smlouvy. Shromažďování osobních údajů plní funkci povinného charakteru, protože musejí být splněny právní a daňové povinnosti, což znamená, že odepření poskytnutí těchto dat znemožňuje komunikaci s firmou či fyzickou osobou. Zpracování dat nevyžaduje souhlas subjektů.

Komunikace a zveřejňování:
Osobní údaje a manipulace s nimi musí být sdíleny se společnostmi k výkonu ekonomických činností (tržby, manažerské a systémové řízení, IT, pojištění, bankovní a nebankovní vztahy, factoring, řízení přepravy, doručení), nebo k výkonu zákonné povinnosti (účetní postupy, advokáti).

Údaje nesmějí být sdělovány dalším stranám.
Vaše dat lze získat od osoby odpovědné za zpracování dat.

Práva subjektů údajů:
Subjekty se mohou obrátit na oddělení OSOBNÍCH ÚDAJŮ. S pomocí správce údajů mohou své údaje zkontrolovat, aktualizovat nebo opravit. 7 zákona (připojený k této vyhlášce).

Správce údajů:
Správcem údajů je společnost LeghornGroup Srl, se sídlem v Via Degli Arrotini 34-57122 Livorno, Itálie. Data Manager je pan Giorgio Grapsa, jehož povinností v této funkci je to, že je správcem těchto údajů.