SHRNUTÍ ISO 17712: 2013

Nejnovější vydání mezinárodní normy ISO 17712: 2013 byla zveřejněna v květnu 2013. Jejím účelem je otestovat a klasifikovat bezpečnostní mechanické plomby, které jsou přijatelné pro zaplombování nákladních kontejnerů v mezinárodní dopravě.

ISO 17712: 2013 nahrazuje všechny předchozí normy:
(2010 ISO / PAS 17712: 2010 .)

(2006 ISO / PAS 17712: 2006 .)
(2003 ISO / PAS 17712: 2003 ).

Plomby, které jsou certifikovány jako „High Security“, vyhovují normě ISO 17712: 2013 a lze je použít k zajištění nákladu přepravovaného po železnici, po silnici, po moři nebo vzduchem, a to jak v mezinárodní tak i ve vnitrostátní dopravě.

Seznam našich plomb vyhovující normě ISO 17712: 2013 (ověřeno certifikací):

Certifikace normou ISO 17712: 2013

Certifikáty se udělují pouze v případě, že bezpečnostní plomby projdou řadou testů, které zahrnují fyzické testy prováděné v laboratoři, která je certifikována ISO 17025.

Zkušební laboratoř musí být vybavena vhodnou technikou na provádění například tahové zkoušky, zkoušky střihem, zkoušky ohybem nebo testem nárazu.

Certifikační laboratoř udělí bezpečnostním plombám certifikát s normou ISO 17712: 2013, specifikace musí být také podpořena dalším ISO 9001 certifikátem pro výrobce plomby, jinak ISO 17712: 2013 není ověřena. Toto je kompletní zárukou pro koncového uživatele.

 

Clause 6 (originální znění)

This specific clause requires that seals be designed and constructed with tamper evidence features that generate tell-tale evidence of tamper. The fundamental function of any seal is “indicativeness”, the ability to reveal evidence after attempts that have been made to tamper with the seal. In practical field applications, this calls for evidence available to visual or other inspection of a seal in situ by a commercial or regulatory person.

This clause also requires that, for high security seals desired to be Clause 6 compliant, the seal manufacturer can demonstrate the tamper evident properties and related documentation to the auditors of a process-review organisation accredited according to ISO/IEC 17020.(like for instance SGS); this shall occur as part of the seal manufacturer’s ISO 9001 Quality Operational Procedure, in accordance with a  number of practices related to security as outlined in the ISO 17712:2013 „Annex A“. The report of the accredited  auditing agency shall address compliance of the manufacturer’s tamper evidence program, including testing. For ease of use of its customer and regulatory relationships, manufactures may request a summary letter from the auditing agency that certifies such compliance.

 

Tady je souhrn všech certifikátů, které jsou nutné proto, aby bezpečnostní plomba splňovala nejnovější normu ISO 17712: 2013 :

a) Certifikát ISO 17712: 2013vydaný certifikovanou laboratoří splňující normu ISO 17025
b) prohlášení akreditované agentury, že výrobce plomb splňuje všechny náležitosti spojené s článkem 6ISO 17712: 2013 dokumentu
c) Certifikát ISO 9001

Pokud plomba nebudete mít všechny tyto dokumenty, vystavujete se možnosti právních sporů při jejím prodeji.

   [cml_media_alt id='4379']Certificato ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4383']Certificato Clausola 6 inserita in ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4378']certificato iso 9001[/cml_media_alt]
ISO 17712:2013
Certifikát
Clause 6
ISO 17712-2013
Certifikát
ISO 9001
Certifikát

 

V případě, že jen jeden certifikát z těchto tří chybí, tak plomba nesmí být označována jako „High Security“ vyhovující normě  ISO 17712: 2013, jinak se vystavujete možnosti právních sporů.

Chcete-li získat více informací o našem sortimentu označovaném jako „High Security“ kontaktujte nás prosím na: info@leghorngroup.cz

» Naše bezpečnostní plomby ISO 17712: 2013