Čerstvá energie v LEGHORNGROUP:  nová pobočka sdružení LEGHORNGROUP byla otevřena v Madridu a tato významná událost bude oslavena naší účastí na  SIL208 v červnu 5-7. června 2018,  jednou z největších událostí pořádanou pro jižní Evropu pro oblast logistiky, přepravy, intralogistiky a dodacích řetězců. LeghornGroup se vždy velmi aktivně účastní v tomto sektoru vytvářením a tvorbou nových řešení vedoucí ke zvýšení ochrany nákladu, jeho monitoringem a garancí co možná nejpřesnějších informací pro jednotlivá logistická a přepravní centra

Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě našeho stánku B230, kde budou prezentována naše nejnovější řešení v oblasti elektronických RFID plomb a elektronických uzavíracích mechanismů.

 

photo zdroj: silbcn.com